قالب وردپرس درنا توس
خانه / متن و داستان انگلیسی / ترجمه تمامی ریدینگ های دبیرستان به زبان فارسی / ترجمه ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

ترجمه ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

ترجمه ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی رو برای شما عزیزان قرار داده ایم، برای راحت تر شدن کار و یادگیری سریع تر زبان انگلیسی.

ترجمه ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

متن ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی به زبان انگلیسی :

why exercise is important

1 You know what exercise is, but do you know why exercise is important? It is important because it keeps people’s bodies and minds healthy. Without it, we would not be feeling or looking very good. Actually, there are so many reasons why exercise is good for you. It is time to get right into it and see why it is good to be fit!

Exercise Makes Your Heart Happy

2 Your heart is one hardworking part of your body, pumping blood every day of your life. The heart is a muscle, and it is the strongest muscle in your body, but it can always become stronger! Since it cannot lift weights to get stronger, it relies on you to do aerobic exercise.

3 Aerobics is a word for needing oxygen, and aerobic exercise is any kind of activity that makes your muscles use oxygen. Aerobic exercise is repetitive, meaning it is an activity that you do over and over, to keep bringing fresh oxygen to all of your muscles. When you do aerobic exercise and bring in that oxygen, your heart becomes stronger and even a bit bigger! The number of blood cells in your blood increases, so the blood can carry even more oxygen. The blood in your body even moves more easily through the blood vessels. All these things mean that your body works more efficiently to keep you healthy, and you can do a lot of exercise without getting tired.

Exercise Makes Muscles Stronger

4 All the muscles in your body do a fine job when you use them for easy things, like picking up a book or walking down the stairs. But what about using them for harder activities, like taking long bike rides or climbing a tree? That is where exercise comes in: it makes your muscles stronger and sometimes larger. As your muscles get stronger, you can do more active things for longer periods of time. Strong muscles also help protect you from injuries when you exercise, because they give better support to your joints.

Exercise Makes You Flexible

5 Can you touch your toes easily? Most children are flexible, which means that they can bend and stretch their bodies without too much trouble. But as people get older, they usually get less flexible; that is why it is important to exercise when you are still young to stay flexible. In addition, when you are flexible, you can be more active.

Exercise Keeps You at a Healthy Weight

6 Every time you eat food, your body does the same thing: it uses some of the nutrients in the food as fuel. It burns these nutrients to give us energy or calories. You need calories for all of your body’s functions, whether it is things you think about doing, like brushing your teeth, or things you never think about doing, like breathing. But if the body is not able to use all the calories that are coming from food, it stores them as fat. Exercise helps keep you at a weight that is right for your height, by burning up extra calories. When you exercise, your body uses that extra fuel to keep you strong.

Exercise Makes You Feel Good

7 Exercising is an excellent way to feel happy, whether you are exercising on your own or with a group. If you have had a hard day at school, or just feel unhappy, exercising can help you feel better. That is because when you exercise, your body can release endorphins, chemicals that create a happy feeling. In addition, when you are breathing deeply during exercise and bringing more air into your lungs, your brain enjoys the extra oxygen. And when you are active and running around, sometimes it is hard to think about what was bothering you.

8 Exercise can make you feel proud, too. In other words, when you are stronger and you are able to do things better, you can feel better about yourself.

ترجمه ریدینگ درس اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی به فارسی :

چرا ورزش مهم است 

1- شما مي‌دانيد كه‌ ورزش‌ چيست‌. اما آيا مي‌دانيد چرا ورزش‌ مهم‌ است‌؟ ورزش‌ به‌ اين‌ دليل‌ مهم‌ است‌ كه‌ جسم‌ و روح‌ مردم‌ را سالم‌ نگه‌ مي‌دارد. بدون‌ ورزش‌ ما احساس‌ و ظاهر خوبي‌ نداريم‌. در حقيقت‌ دلايل‌ زيادي‌ وجود دارند كه‌ چرا ورزش‌ براي‌ شما خوب‌ است‌. وقت‌ آن‌ است‌ كه‌ درست‌ به‌ سراغ‌ آن‌ برويم‌ و بفهميم‌ چرا ورزش‌ براي‌ تندرست‌ بودن‌ خوب‌ است‌.

ورزش‌ قلب‌ شما را شاداب‌ مي‌سازد

2- قلب‌ شما يكي‌ از اعضاي‌ پركار بدن‌ شما است‌، كه‌ هر روزه‌ در زندگي‌ شما خون‌ را تلمبه‌ مي‌زند. قلب‌ يك‌ ماهيچه‌ است‌ و قوي‌ترين‌ ماهيچه‌ در بدن‌ شما است‌. اما قلب‌ هميشه‌ مي‌تواند قوي‌تر هم‌ شود! چون‌ قلب‌ نمي‌تواند براي‌ قوي‌تر شدن‌ وزنه‌ بلند كند، به‌ شما وابسته‌ است‌ تا ورزشهاي‌ هوازي‌ انجام‌ دهيد (و آن‌ را قوي‌ كنيد.)

3- اِروبيك‌ كلمه‌اي‌ است‌ براي‌ نياز به‌ اكسيژن‌ و ورزش‌ اروبيك‌ هرگونه‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ باعث‌ مي‌شود تا ماهيچه‌هاي‌ شما اكسيژن‌ بيشتري‌ مصرف‌ كنند. ورزش‌ هوازي‌ تكراري‌ است‌ يعني‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ بارها و بارها انجام‌ مي‌دهيد تا اكسيژن‌ تازه‌ را به‌ همه‌ ماهيچه‌هاي‌ خود برسانيد. وقتي‌ كه‌ شما ورزش‌ هوازي‌ انجام‌ مي‌دهيد و اكسيژن‌ را به‌ بدن‌ خود وارد مي‌كنيد، قلب‌ شما قوي‌تر مي‌شود و حتي‌ كمي‌ بزرگ‌تر! تعداد سلولهاي‌ خوني‌ در خون‌ شما افزايش‌ پيدا مي‌كند بنابراين‌ خون‌ حتي‌ مي‌تواند اكسيژن‌ بيشتري‌ را حمل‌ كند. خون‌ در بدن‌ شما حتي‌ درون‌رگ‌هاي‌ خوني‌ راحت‌تر و بهتر حركت‌ مي‌كند. همه‌ اينها به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ بدن‌ شما بهتر كار مي‌كند تا شما را سالم‌ نگه‌ دارد و شما مي‌توانيد ورزش‌ بيشتري‌ را انجام‌ دهيد بدون‌ اينكه‌ خسته‌ شويد.

ورزش‌ ماهيچه‌ها را قوي‌تر مي‌سازد

4- همه‌ ماهيچه‌ها در بدن‌ شما كار خود را به‌ خوبي‌ انجام‌ مي‌دهند وقتي‌ كه‌ شما از آنها براي‌ كارهاي‌ آسان‌ استفاده‌ مي‌كنيد. مثل‌، برداشتن‌ يك‌ كتاب‌ يا پايين‌ آمدن‌ از پله‌ها. اما براي‌ انجام‌ دادن‌ كارهاي‌ سخت‌تر مثل‌ دوچرخه‌سواري‌ طولاني‌ يا بالا رفتن‌ از يك‌ درخت‌ چطور؟ اينجاست‌ كه‌ پاي‌ ورزش‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد: ورزش‌ ماهيچه‌هاي‌ شما را قوي‌تر و گاهي‌ بزرگتر مي‌كند.به‌ همان‌ نسبت‌ كه‌ عضلات‌ (ماهيچه‌هاي‌) شما قوي‌تر مي‌شوند،شما مي‌توانيد فعاليت‌هاي‌ بيشتري‌ را براي‌ زمانهاي‌ طولاني‌تري‌ انجام‌ دهيد. ماهيچه‌هاي‌ قوي‌ به‌ شما كمك‌ مي‌كنند هنگام‌ ورزش‌ از حوادث‌ و صدمات‌ ايمن‌ باشيد. زيرا (ماهيچه‌هاي‌ قوي‌) از مفاصل‌ بهتر محافظت‌ مي‌كنند.

ورزش‌ شما را انعطاف‌پذير مي‌سازد

5- آيا مي‌توانيد به‌ راحتي‌ انگشتان‌ پاي‌ خود را لمس‌ كنيد؟ (بدون‌ اينكه‌ زانوي‌ خود را خم‌ كنيد؟) بيشتر بچه‌ها انعطاف‌پذيرند به‌ اين‌ معني‌ كه‌ آنها مي‌توانند بدنشان‌ را بدون‌ هيچ‌ زحمتي‌ خم‌ و راست‌ كنند. اما مردم‌ به‌ همان‌ نسبت‌ كه‌ پيرتر مي‌شوند معمولاً كم‌ انعطاف‌تر مي‌شوند؛ به‌ خاطر همين‌ است‌ كه‌ اهميت‌ دارد هنگاميكه‌ جوان‌ هستيد ورزش‌ كنيد تا انعطاف‌پذير بمانيد. به‌ علاوه‌ زماني‌ كه‌ شما انعطاف‌پذير هستيد، مي‌توانيد فعال‌تر باشيد.

ورزش‌ شما را در وزن‌ مناسب‌ نگه‌ مي‌دارد

6- هر دفعه‌ كه‌ شما غذا مي‌خوريد بدن‌ شما همان‌ كار ثابت‌ را انجام‌ مي‌دهد. بدن‌ شما مقداري‌ از اين‌ مواد غذايي‌ را به‌ عنوان‌ سوخت‌ به‌ كار مي‌برد. بدن‌ اين‌ مواد غذايي‌ را براي‌ اينكه‌ به‌ ما انرژي‌ يا كالري‌ بدهد مي‌سوزاند. شما براي‌ تمام‌ كارهاي‌ بدنتان‌ به‌ كالري‌ نياز داريد، خواه‌ چيزهايي‌ كه‌ شما درباره‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ فكر مي‌كنيد (ارادي‌) مانند مسواك‌ كردن‌ دندانهايتان‌ يا چيزهايي‌ كه‌ شما هرگز در مورد انجام‌ دادنشان‌ فكر نمي‌كنيد (غيرارادي‌) مثل‌، نفس‌ كشيدن‌. اما اگر بدن‌ قادر به‌ استفاده‌ از تمام‌ كالري‌هايي‌ كه‌ از غذا حاصل‌ مي‌شود نباشد آن‌ را به‌ عنوان‌ چربي‌ ذخيره‌ مي‌كند. ورزش‌ با سوزاندن‌ كالري‌هاي‌ اضافي‌ به‌ شما كمك‌ مي‌كند تا در وزني‌ مناسب‌ با قدتان‌ بمانيد. وقتي‌ كه‌ شما ورزش‌ مي‌كنيد بدن‌ شمااز آن‌ سوخت‌ اضافي‌ (چربي‌ها) استفاده‌ مي‌كند تا شما را قوي‌ نگه‌ دارد.

ورزش‌ موجب‌ احساس‌ رضايت‌ شما مي‌شود

7- ورزش‌ كردن‌ يك‌ راه‌ عالي‌ است‌ براي‌ اينكه‌ شما احساس‌ شادي‌ كنيد خواه‌ به‌ تنهايي‌ ورزش‌ كنيد و يا به‌ صورت‌ گروهي‌. اگر شما روز سختي‌ را در مدرسه‌ داشته‌ باشيد يا اينكه‌ فقط‌ احساس‌ ناراحتي‌ مي‌كنيد، ورزش‌ مي‌تواند به‌ شما كمك‌ كند تا احساس‌ بهتري‌ داشته‌ باشيد. براي‌ اينكه‌ وقتي‌ كه‌ شما ورزش‌ مي‌كنيد بدن‌ شما اندورفين‌ آزاد مي‌كند، اين‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ است‌ كه‌ احساس‌ شادماني‌ ايجاد مي‌كند. به‌ علاوه‌ وقتي‌ شما در طي‌ ورزش‌ كردن‌ نفس‌ عميقي‌ مي‌كشيد، هواي‌ بيشتري‌ وارد ريه‌هاي‌ شما مي‌شود و مغز شما از اكسيژن‌ اضافي‌ بهره‌مند مي‌شود. وقتي‌ كه‌ شما فعال‌ هستيد و اين‌ طرف‌ و آن‌ طرف‌ مي‌دويد بعضي‌ وقتها فكر كردن‌ به‌ آنچه‌ كه‌ شما را آزار مي‌داده‌ مشكل‌ خواهد بود.

8- ورزش‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ شما احساس‌ غرور نيز داشته‌ باشيد. به‌ عبارت‌ ديگر وقتي‌ كه‌ شما قوي‌تر هستيد و قادر هستيد كه‌ كارها را بهتر انجام‌ دهيد مي‌توانيد در مورد خودتان‌ احساس‌ بهتري‌ نيز داشته‌ باشيد.

به این مطلب رای بدید 😉
[تعداد آرا :: 36 میانگین: 3.4]

درباره ی Admin

مطلب پیشنهادی

ترجمه فارسی ریدینگ درس سوم زبان انگلیسی اول دبیرستان

ترجمه فارسی ریدینگ درس سوم زبان انگلیسی اول دبیرستان

ترجمه فارسی ریدینگ درس سوم زبان انگلیسی اول دبیرستان را برای شما عزیزان در این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *